Varausehdot ja säännöt

Nämä varausehdot ja säännöt koskevat yksityishenkilöiden tekemiä varauksia, jollei muusta ole erikseen sovittu. Ryhmävarausten kohdalla olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä info@haawe.fi .

Hotelli pidättää oikeuden soveltaa näistä säännöistä ja varausehdoista poikkeavia ehtoja tilanteen vaatiessa, esim. yleisten juhlapäivien, tapahtumien, sesonkien tai lisäpalvelujen kohdalla.

Varaus ja varausvahvistus

Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun olette suorittaneet maksun täysimääräisenä. Varauksen tekemiseen tarvitsemme nimenne, osoitteenne, saapumisajan sekä tiedon maksutavasta.

Huonevaraus on sitova, kun se on vahvistettu suullisesti tai kirjallisesti ja olette saaneet varausvahvistusnumeron. Hotellilla on oikeus veloittaa varaussumma luottokortilta varauksen vahvistamiseksi.

Saapuminen ja lähtö

Hotellihuone on käytössänne alkaen klo 16 saapumispäivänänne. Lähtöpäivänä huoneesta täytyy poistua klo 11.30 mennessä. Kirjautumisaika hoteliin on klo 15 ja 21 välillä. Lähetämme teille 24 tuntia ennen huonevarauksenne alkua koodinumeron, joka avaa hotellin ja huoneenne oven. Hotelli voi tehdä muutoksia edellä mainittuihin kirjautumisaikoihin. Turvallisuussyistä vain sisäänkirjautuneilla vierailla on lupa liikkua hotellin tiloissa, eikä huoneiden ilmoitettua maksimihenkilömäärää tule ylittää.

Varauksen takaaminen

Luottokorttivakuus vaaditaan kaikilta varauksilta varauksen varmistamisen yhteydessä. Taatakseen varauksenne hotelli tarvitsee teiltä seuraavat tiedot: nimi, luottokortin numero, luottokortin voimassaoloaika, luottokortin CVC/CCV -koodi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hotelli voi pyytää nämä tiedot suullisesti tai kirjallisesti.

Vakuudeksi käytetyltä luottokortilta voidaan veloittaa myös peruutetun tai saapumatta jätetyn varauksen aiheuttamat kustannukset.

Varauksen peruutus ja saapumatta jättäminen

Huhtikuusta marraskuuhun: Jos ei toisin sovita, kansainvälisen luottokortin numero vaaditaan varauksen vakuudeksi. Varauksen voi peruuttaa maksutta viimeistään 48 tuntia ennen varauksen alkua. Jos perut varauksen viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkua, veloitamme 50 % varatun huoneen hinnasta. Saapumatta jättämisestä veloitamme 100 % varauksen hinnasta.

Joulukuu-maaliskuu: Varaus maksetaan 100% etukäteen. Maksua ei palauteta peruutuksen tai saapumatta jättämisen sattuessa.

Edellä mainituista käytännöistä voidaan poiketa laskutushinnan, tilanteen tai ajankohdan perusteella.

Vastuu arvotavaroista

Hotelli voi säilyttää matkatavaroitanne ennen sisäänkirjautumista tai uloskirjautumisen jälkeen maksutta enintään 8 tuntia. Hotelli voi periä maksun 8 tuntia ylittävältä ajalta.

Arvotavaroita voi säilyttää huoneessa olevassa tallelokerossa.

Jos haluat jättää hotelliin säilöön poikkeuksellisen arvokasta tavaraa, sinun täytyy ilmoittaa asiasta hotellille ennen tavaroiden säilöön jättämistä. Hotelli voi kieltäytyä säilyttämästä tällaisia arvotavaroita.

Hotelli ei ole korvausvastuussa huoneen tallelokerossa säilytetyistä arvotavaroista.

Hotelli ei ole vastuussa hotellin pysäköintialueelle tai parkkihalliin jätetyn kulkuneuvon katoamisesta tai vahingoittumisesta, eikä myöskään kulkuneuvon sisälle jätettyjen arvotavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Vieraiden käyttäytyminen hotellissa

Hotellissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja hotellin sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta voi seurata välitön hotellin alueelta poistaminen. Tällaisessa tapauksessa vieras on silti velvollinen maksamaan majoituksen ja tilaamansa lisäpalvelut täysihintaisena, eikä hän voi vaatia hotellia palauttamaan jo suoritettuja maksuja.

Turvallisuussyistä vain sisäänkirjautuneilla vierailla on lupa liikkua hotellin tiloissa, eikä huoneiden ilmoitettua maksimihenkilömäärää tule ylittää.

Vieraiden vastuu aiheuttamastaan vahingosta

Vieraana olet vastuussa tahallasi tai vahingossa aiheuttamastasi vahingosta hotellihuoneessa tai hotellin yleisissä tiloissa. Tämä koskee sisustusta ja muita varusteita sekä muita hotellivieraita tai heidän omaisuuttaan.

Vastuu aiheutetusta vahingosta määritellään yleisten periaatteiden mukaan.

Hotellihuoneen vuokraaminen alaikäisille

Vain yli 18-vuotias henkilö voi tehdä huonevarauksen. Aikuinen, joka varaa huoneen alle 18-vuotiaalle vieraalle, on vastuussa alaikäisestä riippumatta siitä majoittuuko hän alaikäisen kanssa. Ilman huoltajaa majoittuva alaikäinen tarvitsee huoltajan allekirjoittaman suostumuskirjeen. Kirjeessä tulee ilmoittaa alaikäisen nimi ja syntymäaika sekä saapumis- ja lähtemisaika. Myös huoltajan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa.

Ruoka ja juoma

Asiakas on vastuussa siitä, että hänen hotelliin tuomansa ruokatavarat ovat turvallisia nauttia ja vapauttaa tässä asiassa hotellin vastuusta koskien kolmannen tahon vaatimuksia. Hotelli ei ole vastuussa huoneisiin viedyn ruuan säilymisestä, lukuunottamatta jääkaappiin viemiämme aamiaistarvikkeita.

Tupakointikielto

Haawe Boutique Apart Hotel on savuton hotelli. Tupakointi on kielletty huoneissa sekä hotellin yleisissä tiloissa. Tupakoinnista hotellihuoneessa tai hotellin yleisissä tiloissa seuraa ylimääräinen maksu.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Haawe Boutique Apart Hotelissa.

Force Majeure

Haawe Boutique Apart Hotel ei ole vastuussa eikä maksa korvauksia tapauksissa, joissa sen palvelun toteuttamisen estää tai siihen vaikuttaa epäsuoraan tai suoraan force majeure -tekijä tai sellaiset olosuhteet tai tapahtumat, joihin se ei voi kohtuullisin ponnistuksin vaikuttaa, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna seuraaviin tilanteisin: tulva, maanjäristys, äärimmäiset epäsuotuisat sääilmiöt, luonnonkatastrofit, terrorihyökkäykset, tulipalo tai vika sähkön, veden tai muun hyödykkeen toimituksessa, koneissa, tietokoneissa tai kulkuneuvoissa tai rakennuksen tai sen rakenteiden romahtaminen.