Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Haawe Oy:n asiakashankintaa, palvelujen toimittamista ja asiakassuhteiden ylläpitoa varten kokoamien henkilötietojen käsittelyä.

Haawe Oy on sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lain ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.  Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Haaween asiakkaiden ja Haaween verkkosivuilla vierailevien henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjänä toimii Haawe Oy. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löydät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 7. 

1. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Keräämme ja käsittelemme asiakkaan henkilötietoja vain silloin, kun ne ovat tarpeellisia Haawe Oyn liiketoiminnalle ja asiakkaan haluaman palvelun toimittamiseksi, ja meillä on siihen asiakkaan suostumus. Käyttämämme henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, tai sähköisillä/tulostettavilla lomakkeilla.

Henkilötietorekisterin tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: 

  • palvelujemme kehittämiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen
  • asiakassuhteiden ja -palvelun hoitamiseen
  • palveluiden ja tuotteiden mainontaan ja markkinointiin
  • tiedottamiseen
  • turvallisuuden varmistamiseen

Majoituspalvelut

Käsittelemme asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen ja sen täytäntöönpanoon perustuen seuraavia tietoja: 

Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, postinumero, kaupunki, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Maksutiedot: luottokortin numero, nimi luottokortissa, kortin erääntymiskuukausi ja -vuosi

Matkustajailmoitukset

Matkustajailmoitusten käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen. 

Matkustajailmoituksessa käsiteltävät tiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansallisuus, mukana matkustavan puolisen ja alaikäisen lasten nimet, suomalaiset henkilötunnukset, osoite, Suomeen saapumismaa, matkustusasiakirjan numero sekä saapumis- ja lähtöpäivämäärät. Lisäksi voidaan kirjata majoittumisen tarkoitus. 

Markkinointi- ja mainonta

Käsittelemme asiakkaan luovuttamia tietoja, esimerkiksi sähköpostiosoitetta suoramarkkinointiin, kuten uutiskirjeen toimittamiseen asiakkaalle, sekä mahdollisiin palautekyselyihin. 

2. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti. Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Haawe Oy:n henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sovitun palvelun toimittamiseksi. Siinäkin tapauksessa henkilötietoja käsitellään vain sovitun palvelun edellyttämässä laajuudessa. Muutoin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Jos tietoja luovutetaan, niiden turvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

3. Tietoturvallisuus 

Huonevarauksen yhteydessä kootut tiedot tallentuvat varausjärjestelmästämme vastaavan palveluntarjoajan (Sirvoy Limited), palvelimelle. Palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan GDPR:ää ja myös vaatii saman sitoutumisen alihankkijoiltaan. Palveluntarjoaja suorittaa kaikki tavalliset tekniset toimenpiteet, joilla estetään tietojen väärinkäyttö ja päätyminen pääsyoikeudettomien kolmansien osapuolien haltuun.

Sirvoyn tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ

4. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen ja pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitäjälle, jonka yhteystiedot löydät kohdasta 7. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjausta, mikäli hänen tietonsa ovat muuttuneet tai hän huomaa niissä virheitä. Tässä tapauksessa korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 7. mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa, esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin. Lisäksi tietyissä tapauksissa hänellä on oikeus tulla unohdetuksi, jolloin poistamme kaikki hänestä keräämämme tiedot. Meillä saattaa kuitenkin olla lakiin perustuvia velvoitteita henkilötietojen säilyttämiseen. Esimerkiksi laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta voi velvoittaa meitä säilyttämään matkustajailmoituksien tiedot tietyn ajan.

5. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään tietojen tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meitä siihen edellyttää tai kunnes saamme tietojen poistopyynnön. Tietojen säilytysaika alkaa heti tietojen vastaanottamisesta. Säilytämme matkustajailmoituksia 1 vuoden ja tarjouspyyntöihin liittyviä henkilötietoja korkeintaan 2 vuotta. 

6. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Sivustomme käyttää evästeitä sivuston kävijäseurannassa ja -tilastoinnissa sekä sivuston kehittämisessä. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista.

Kävijätietojen seuraamisessa ja tilastoinnissa käytetään Google Analyticsia ja Google Tag Manageria. Molemmat ovat Google Inc:n (myöhemmin Google) ylläpitämiä verkkoanalyysipalveluita. Palvelut tallentavat käyttäjän päätelaitteelle evästeitä, jotta se voi analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeeseen lisätyt tiedot välitetään palveluntarjoajalle ja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Googlen palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle ja voi mahdollistaa verkkomainonnan kohdentamisen sivuston käyttäjille. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen.

Lisätietoja Googlen tavoista käyttää evästeitä saat TÄÄLTÄ.

Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ.

Verkkosivuillamme on käytössä myös Facebook-pikseli. Facebook-pikseli on pieni koodinpätkä, joka on liitetty verkkosivuille. Pikselin perusteella verkkosivuilla vierailleelle käyttäjälle on mahdollista kohdentaa Facebook-mainontaa. 

Facebookin tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin TÄÄLLÄ

7. Rekisterinpitäjän ja rekisteristä vastaavan yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
Haawe Oy
Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi, Suomi Finland
Puh. +358 40 039 3689

Sähköposti: 
[email protected]
Kirjalliset postit tulee lähettää osoitteeseen: 
Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi, Suomi Finland

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: 
Yolanda Xu
Puh. +358 40 039 3689
Sähköposti: [email protected]